Tomasz Niecik - Zwykły Bohater


Tekst piosenki

Ty gdzie Kolwiek jesteś
Ja myślami jestem z Tobą
Jak mógłbym zapomnieć
Nie. Nie byłbym wtedy sobą.
Wiem czasami czekasz na zwykłego bohatera
Nie. Nie musisz szukać bo jestem tu teraz.

Ja będę chronił Cię Ty to wiesz,
Ja będę tulił Cię gdy tego chcesz
Ja będę bronił w dzień i w noc Twego serca.

Mrok już jest a Ja jestem tu Ty wiesz,
że jesteś dla mnie kimś a Ja będę
zwykłym twym bohaterem.

Mrok już jest a Ja jestem tu Ty wiesz,
że jesteś dla mnie kimś a Ja będę
zwykłym twym bohaterem.

Twoim zwykłym bohaterem
będę zawsze a nie zerem

Twoim zwykłym bohaterem
będę zawsze a nie zerem.

2. Ty gdzie Kolwiek jesteś
Ja myślami jestem z Tobą
Jak mógłbym zapomnieć
Nie. Nie byłbym wtedy sobą
Wiem czasami czekasz na zwykłego bohatera
Nie. Nie musisz szukać bo jestem tu teraz.

Ja będę chronił Cię Ty to wiesz,
Ja będę tulił Cię gdy tego chcesz
Ja będę bronił w dzień i w noc Twego serca.

Mrok już jest a Ja jestem tu Ty wiesz,
że jesteś dla mnie kimś a Ja będę
zwykłym twym bohaterem.

Mrok już jest a Ja jestem tu Ty wiesz,
że jesteś dla mnie kimś a Ja będę
zwykłym twym bohaterem.

Twoim zwykłym bohaterem
będę zawsze a nie zerem.

Twoim zwykłym bohaterem
będę zawsze a nie zerem.

Twoim zwykłym bohaterem
będę zawsze a nie zerem.

Twoim zwykłym bohaterem
będę zawsze a nie zerem.


Tłumaczenie

You where you are Possible
I'm with you my thoughts
How could I forget
No. Then I would not be together.
I know sometimes you are waiting for an ordinary hero
No. You do not need to look because I'm here now.

I'll protect you You know it,
I will lull you when you want it
I will be defended in the day and the night of your heart.

Darkness is already and I'm here you know
you are special to me and I will be
thy ordinary hero.

Darkness is already and I'm here you know
you are special to me and I will be
thy ordinary hero.

Your ordinary hero
I will always and not zero

Your ordinary hero
I will always and not zero.

2 where you are Possible
I'm with you my thoughts
How could I forget
No. I would not be if each
I know sometimes you are waiting for an ordinary hero
No. You do not need to look because I'm here now.

I'll protect you You know it,
I will lull you when you want it
I will be defended in the day and the night of your heart.

Darkness is already and I'm here you know
you are special to me and I will be
thy ordinary hero.

Darkness is already and I'm here you know
you are special to me and I will be
thy ordinary hero.

Your ordinary hero
I will always and not zero.

Your ordinary hero
I will always and not zero.

Your ordinary hero
I will always and not zero.

Your ordinary hero
I will always and not zero.


Obejrzano 354 razy.
Kategoria: Disco Polo

Artysta: Tomasz Niecik