The Beatles - Help


Tekst piosenki

Help, I need somebody
Help, not just anybody
Help, you know, I need someone
Help

(When)
When I was younger
(When I was young)
So much younger than today
(I never need)
I never needed anybody's help in any way

(Now)
But now these days are gone
(These days are gone)
I'm not so self-assured
(And now I find)
Now I find I've changed my mind
And opened up the doors

Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please, help me?

(Now)
And now my life has changed
(My life has changed)
In oh, so many ways
(My indepen)
My independence seems to vanish in the haze

(But)
But every now and then
(Now and then)
I feel so insecure
(I know that I)
I know that I just need you like
I never done before

Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please, help me?

When I was younger
So much younger than today
I never needed anybody's help in any way

(Now)
But now these days are gone
(These days are gone)
I'm not so self-assured
(And now I find)
Now I find I've changed my mind
I've opened up the doors

Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please, help me?
Help me, help me, ooh


Tłumaczenie

Pomocy! Potrze­buję kogoś
Pomocy! Jed­nak nie byle kogo
Pomocy! Rozu­miesz, potrze­buję kogoś, pomocy!

Kiedy byłem młodszy, o wiele młod­szy niż dziś
Nigdy nie potrze­bo­wa­łem
Niczy­jej pomocy w żadnej spra­wie
Jed­nak te dni prze­mi­nęły, nie jestem tak pewny sie­bie
Teraz zmie­ni­łem mój spo­sób myśle­nia
I otwo­rzy­łem się na nowe możliwości

Pomóż mi, jeśli potra­fisz, mam okrop­nego doła
Doce­niam to, że jesteś obok
Pomóż mi sta­nąć na nogi
Pomo­żesz? Pro­szę pomóż mi, pomóż mi

Moje życie zmie­niło się pod wie­loma wzglę­dami
Moja nie­za­leż­ność roz­pły­nęła się we mgle
I cza­sami czuję się bar­dzo nie­pew­nie
Wiem, że potrze­buję Cię jak nigdy wcześniej

Pomóż mi, jeśli potra­fisz, mam okrop­nego doła
Doce­niam to, że jesteś obok.
Pomóż mi sta­nąć na nogi
Pomo­żesz? Pro­szę pomóż mi, pomóż mi

Kiedy byłem młodszy, o wiele młod­szy niż dziś
Nigdy nie potrze­bo­wa­łem
Niczy­jej pomocy w żadnej spra­wie
Jed­nak te dni prze­mi­nęły, nie jestem tak pewny sie­bie
Teraz zmie­ni­łem mój spo­sób myśle­nia
I otwo­rzy­łem się na nowe możliwości

Pomóż mi, jeśli potra­fisz, mam okrop­nego doła
Doce­niam to, że jesteś obok.
Pomóż mi sta­nąć na nogi
Pomo­żesz? Pro­szę pomóż mi, pomóż mi


Obejrzano 451 razy.
Kategoria: Angielskie

Artysta: The Beatles