Stok - Chcę Cię


Tekst piosenki

1.Myśl przez głowę przeszła, że czekają mnie głowy zawroty
intuicja podpowida, że wpakuje się w kłopoty
98' rok otworzył dla mnie wrota przeznaczenia
wyznam teraz, że to miłość od pierwszego spojrzenia
ciepły deszcz roztopił lody, gdy usiadłam na schodach
wiersz twój płynął jak par sekta i zaczęłam cie kochac
tak musiało być, dziś rozumiem wszystko kiedy marzysz obok mnie i jesteś tak blisko,

ref; chce poruszyć cie, chce ciebie dotknąć, pocałować, chce cie miec na zawsze, chce sie tobą opiekowac, chce bys wciąż na mnie polegał, chce być twoim przyjacielem, chce byś kochał mnie do końca czy wymagam za wiele???

2.Blask obrączek i poranny promyk słońca w naszym domu
twój głos który powtarza, że nie oddasz mnie nikomu powoduje, że gotowa jestem na ciąg wydarzeń, tych dobrych i tych złych jakie przyszłość pokaże
najważniejsze pozostaną w duszy inne czas zamarze a te które pozostaną będą dla nas kalendarzem i będziemy wracać zawsze nawet gdy będziemy starzy ze łzami w oczach ale i z uśmiechem na twarzy

ref; chce poruszyć cie, chce ciebie dotknąć, pocałować, chce cie miec na zawsze, chce sie tobą opiekowac, chce bys wciąż na mnie polegał, chce być twoim przyjacielem, chce byś kochał mnie do końca czy wymagam za wiele???


Tłumaczenie

1.The thought passed through my head that await me vertigo
podpowida intuition that will put in trouble
98 'years has opened doors for me to use
Now I confess that it was love at first sight
warm rain melted ice cream, when I sat on the stairs
Your poem flowed like pairs of sect and began to love you
it had to be, now I understand everything when you dream with me and you're so close,

ref; wants to move you, I want you to touch, kiss, I want you to have forever, you want to take care of, I want you still rely on me, I want to be your friend, wants you to love me until the end whether it requires too much?

2. Shine rings and the morning sunshine in our house
your voice that repeats, that do not you give me no one makes me ready for the chain of events, the good and the bad that the future will show
most remain in the soul, the other time it freezes and those that will remain our calendar and we will get back always even when we are old, with tears in his eyes but with a smile on your face

ref; wants to move you, I want you to touch, kiss, I want you to have forever, you want to take care of, I want you still rely on me, I want to be your friend, wants you to love me until the end whether it requires too much?


Obejrzano 6482 razy.
Kategoria: Hip Hop

Artysta: