Stok - Brakuje Mi Ciebie


Tekst piosenki

Jedna chwila z Tobą taka miła odmieniła moje życie,
Chwile piękne są na szczycie,
Z Tobą całkiem inne życie.
Twa osoba jest wyjątkowa, Mi wystarczą Twoje słowa.
Dona!
Przy Tobie ma osoba jest gotowa zacząć wszystko od nowa powie miłe słowa,
Kocham, tęsknie, płacze.
Kiedy Cię zobaczę...?
Uśmiechnięty Twój każdy dzień na nowo trzeba
bez Ciebie cicho, w mym świecie szaro nie chcę już, proszę wróć
Chwile te najgorsze kiedy Ciebie nie ma, to jest bez znaczenia...
Bardzo chcę z Tobą być dzielić wszystkie wspólne chwile...
Zamknij oczy, pomyśl chwilę!
Zamknij oczy, pomyśl chwilę!

Miłość z Tobą jest cudowną drogą,
A ja dalej jestem sobą pozwól abym był z Tobą,
Jesteś kochaną osobą, myśli moje zawsze z Tobą,
Idę Twoją drogą rozświetloną życia promieniami
Wszystko już za nami!
Wszystko już za nami!
Wierzę, że jesteś tą osobą, każdą chwilę chciałbym spędzać z Tobą.
W Twych objęciach kłaść się spać,
Razem z Tobą rano wstać.
Obok Ciebie zawsze być, zawsze z Tobą pragnę żyć ,
jesteś jak moje przeznaczenie,
Przyszłość zależy od Ciebie...

Niezapomniane chwile, tego nie da się wymazać
Nie raz przychodzi taki moment, gdy potrzeba się wypłakać
Przez to wspomnieniami wracasz, widzisz to co było szczęściem
Zamykasz oczy i widzisz tylko przestrzeń.
Powracasz tam i znów tam jesteś
myśli bezkres przypomina sobie chwile,
Które były dla was piękne...

Dziś wiedzą, że już tak nie będzie sen się urywa,
Otwierasz oczy, widzisz tylko zdjęcie
Czasem idę drogą, którą nikt nie może iść
Sam się gubię pośród ciemnych otchłań czasu
Myśli moje, czasem łapię się za głowę, wtedy jest już solem.
Powiesz kilka słów,
jestem gotów znów aby cieszyć się, aby cieszyć się życiem
Me uczucie nie wygaśnie,bo pokazałaś mi wyraźnie swoją całą wyobraźnię, wyobraźnię...


Tłumaczenie

One moment with you so very changed my life,
Beautiful moments are at the top,
With you quite a different life
Thy person is unique, your word is enough for me.
When you have a person is ready to start all over again say nice words
I love I miss crying when you see ...
Your smile every day you need to re-
without you quietly, in my world of gray and no longer want, please come back
The worst moments when you're not, it is irrelevant ...
I really want to be with you all share a common moment ...
Close your eyes, think a moment! Close your eyes, think a moment!
Love with you is a wonderful way
And I'm more together let me be with you
You mean my beloved person always with you
I'm going your way of life illuminated by the rays
everything is behind us, everything is behind us
I believe you are that person, every moment I spend with you.
In your embrace put to sleep with you all morning to get up
Always be beside you, always with you I want to live
you're like my destiny,
The future depends on you ...

Unforgettable moments, this can not be erased
There comes a time once when you need to cry
In this way memories come back, you see what I was happiness
You close your eyes and see only the space.
Returning back there and you're out there
if you remember the vastness of moments
Which was lovely for you ...
Today they know that already so will not sleep breaks off,
You open your eyes, you see only the picture
Sometimes I walk the path that no one can go
Sam get lost among the dark abyss of time
My thoughts, sometimes I grab his head, then it is already Solem.
You'll say a few words,
I'm ready again to enjoy to enjoy life
Me feeling does not expire, because you showed me clearly my whole imagination, imagination ...


Obejrzano 6912 razy.
Kategoria: Hip Hop

Artysta: