Spajku - Tęsknie


Tekst piosenki

Ref.
Brakuje mi Ciebie, brakuje mi Twego oddechu,
Kiedyś było pięknie, teraz nie jest mi do śmiechu,
Bo wiem już że odeszłaś na całe wieki,
Lecz ja będę czekał, na pewno szybko ten czas zleci.

Brakuje mi Ciebie, brakuje mi Twego oddechu,
Kiedyś było pięknie, teraz nie jest mi do śmiechu,
Bo wiem juz że odeszłaś na całe wieki,
Lecz ja będę czekał, tak będę czekał.

I. Jesteś moim marzeniem, to dzięki Tobie istnieje,
W parku wśród różnych alejek wyśniłem tą scenerie,
Wyśniłem też i Ciebie, pamiętam miałem tremę,
Na pierwszy pocałunek, byłem w siódmym niebie,
Chwyciłaś mnie za rękę, mówiłaś chodźmy przed siebie,
Pamiętam każde zbliżenie, Twoje ciało przy mym ciele,
Nagle smutek bo wiem, ze to mijało się z celem,
Chciałem Cię na dłużej, a ty odeszłaś,
Gdzie? Nie wiem.

Brakuje mi Ciebie, wciąż pamiętam Twą cerę
Ja myślałem o Tobie, a ty rozmyłaś się we mgle,
Wiem, pachniałaś pięknie, nie jak miliony panienek,
Byłaś moim ideałem i pewnie na długo będziesz,
Byłaś moja księżniczką, a ja Twoim księciem beybe,
A teraz nawet skarbie gdzie jesteś,
Marze tylko żebyś nie istniała wyłącznie we śnie.

Ref.
Brakuje mi Ciebie, brakuje mi Twego oddechu,
Kiedyś było pięknie, teraz nie jest mi do śmiechu,
Bo, wiem że odeszłaś już na całe wieki,
Lecz ja będę czekał, na pewno szybko ten czas zleci.

Ja w snach, Ty w marzeniach,
Tęsknie.


Tłumaczenie

Ref
I miss you, I miss your breath,
Once it was fine, now I'm not amused,
Because I know you've gone on for centuries,
But I'll wait, I'm sure this time will order soon.

I miss you, I miss your breath,
Once it was fine, now I'm not amused,
Because I know already that gone on for centuries,
But I'll be waiting, so I waited.

I. You are my dream, thanks to you there,
In the park, among the various alleys dreamed this scenery,
I dreamed it, and you remember I had treme,
At the first kiss, I was in seventh heaven
Chwyciłaś my hand, you said let's go ahead
I remember every close-up, your body with my body,
Suddenly the sadness because I know that go past the goal,
I wanted you for a long time, and you're gone,
Where? I do not know.

I miss you, I still remember your (?)
I was thinking about you, and you rozmyłaś in the fog,
I know pachniałaś beauty, not as millions of girls,
You've been my ideal, and probably will for a long time,
You were my princess, and I am your prince Beybe,
And now even the baby where you are,
I dream only you did not exist only in a dream.

Ref
I miss you, I miss your breath,
Once it was fine, now I'm not amused,
Because I know you've gone on for centuries now,
But I'll wait, I'm sure this time will order soon.

I am in my dreams, you in dreams,
I miss.


Obejrzano 4713 razy.
Kategoria: Hip Hop

Artysta: Spajku