Shirley Bassey - My Way


Tekst piosenki

And now the end is near
And so I face the final curtain
My friend, I'll say it clear,
I'll state my case of which I'm certain.

I've lived a life that's full,
I travelled each and every highway,
And more, much more than this,
I did it My Way.

Regrets, I've had a few,
But then again too few to mention
Did what I had to do
And saw it through without exemption
Planned each charted course
Each careful step along the byway
And more, much more than this,
I did it My Way.

Yes there were times, I'm sure you knew
When I bit off more than I could chew
But through it all when there was doubt
I ate it up and spit it out
I faced it all and I stood tall
And did it My Way.

I've loved,
I've laughed and cried,
I've had my fill, my share of losing
And now as tears subside
I find it all so amusing
To think I did all that
And may I say not in a shy way

Oh no, oh no not me
I did it My Way

For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught.
To say the things he truly feels;
And not the words of one who kneels.
The record shows
I took the blows -
And did it my way!


Tłumaczenie

I teraz, gdy koniec już bliski
I zaczyna się ostatni akt
Mój przyjacielu, powiem to jasno
Ogłaszam swą sprawę, której jestem pewna

Żyłam pełnią życia
Podróżowałam każdą jedną drogą
Ale co najważniejsze
Robiłam to po swojemu

Żale, miałem ich kilka
Lecz znowu, zbyt mało by je pamiętać
Zrobiłam to, co musiałam zrobić
I patrzyłam na to bez pobłażliwości

Planowałam każdy bieg zdarzeń
Każdy ostrożny krok wzdłuż dróg pobocznych
Ale co najważniejsze
Robiłam to po swojemu

Tak, były czasy, jestem pewna, że wiedziałeś
Gdy brałam więcej kawałków niż mogłam przeżuć
Ale mimo to, gdy nadchodziło zwątpienie
Zjadałam to wszystko i wypluwałam
Stawiałam wszystkiemu czoła stojąc prosto
I robiłam to po swojemu

Kochałam,
śmiałam się i płakałam
Miałam swoje spełnienie, dzieliłam się stratą
I teraz, gdy łzy opadły
Patrzę na to z rozbawieniem
By myśleć: Zrobiłam to wszystko
I mogę powiedzieć - nie w nieśmiały sposób

Nie, to nie ja
Ja zrobiłam to po swojemu

Bo czym jest człowiek i co posiada?
Jeśli nie samym sobą, jest nikim
Mówić rzeczy, które prawdziwie czuje
A nie słowa pełne bojaźni
Nagranie pokazuje,
przyjęłam ciosy
I robiłam to po swojemu


Obejrzano 227 razy.
Kategoria: Angielskie

Artysta: Shirley Bassey