Manhattan Transfer - Chanson D'amour


Tekst piosenki

Chanson d'amour, ra da da da da, play encore.
Here in my heart, ra da da da da, more and more.

Chanson d'amour, ra da da da da, je t'adore.
Each time I hear, ra da da da da, Chanson, chanson, d'amour.

(Sax solo)
Ra da da da da
(Sax solo)
Ra da da da da

Chanson d'amour, ra da da da da, je t'adore.
Each time I hear, ra da da da da, Chanson, chanson, d'amour.

Every time I hear
Chanson, chanson, d'amour.


Tłumaczenie

Piosenka miłości, ra da da da da, graj na bis
Tu w mym sercu, ra da da da da, więcej i więcej

Piosenka miłości, ra da da da da, uwielbiam Cię
Każdym razem jak słyszę, ra da da da da, piosenkę, piosenkę miłości

(solo sax)
Ra da da da da
(solo sax)
Ra da da da da

Piosenka miłości, ra da da da da, uwielbiam Cię
Każdym razem jak słyszę, ra da da da da, piosenkę, piosenkę miłości

Za każdym razem słyszę
Piosenkę, piosenkę miłości


Obejrzano 3627 razy.
Kategoria: Francuskie

Artysta: Manhattan Transfer