Jeden Osiem L - Jak Zapomnieć


Tekst piosenki

ref. Ile dałbym by zapomnieć cię
Wszystkie chwile te, które są na 'nie' bo chce bo chce
Nie myśleć o tym już zdmuchnąć wszystkie wspomnienia
niczym zaległy kurz
tak już,tak już po prostu nie pamiętać
sytuacji w których serce klęka
wiem
nie wyrwę się chociaż bardzo chce
mam nadzieje że to wiesz i ty.


Znowu widzie ciebie przed swoimi oczami
Znowu zasnąć nie mogę owładnięty marzeniami
Wszystko poświęcam myśli, że byłaś kiedyś blisko
Kiedy czułem Ciebie obok wtedy czułem że mam wszystko
Tyle zostało po mnie tylko ty i setki wspomnień
ile dałbym za to by móc o tym już zapomnieć
teraz nie ma nas i nie chcę być tam gdzie ty jesteś
znowu staniesz przede mną zawsze robisz mi to we śnie
będę patrzył jak odchodzisz chociaż chciałbym się odwrócić
będę myślał ile dałbym komuś kto by czas zawrócił
kto by zatrzymał wskazówki tylko na ten jeden moment
w chwili w której Cię poznałem
poszedłbym już w drugą stronę.

ref. Ile dałbym, by zapomnieć Cię...

To był sen na jawie, gdy marzenia się spełniały
Wszystko takie realne chwile szybko tak mijały
Tylko my zamknięci w czterech ścianach a tak wolni
Ważna Ty byłaś obok a ja czułem się spokojny
Pamiętasz jeszcze te dni całe miesiące
Pamiętasz chcesz zapomnieć ja nie mogę wiem, że błądzę
Snute kiedyś opowiastki ja, Ty i srebrna taca
Kiedyś to nie przerażało już do tego nie chce wracać
Aura zepsucia w powietrzu tracisz te pięćdziesiąt procent
Chcę zapomnieć o tobie zatrzeć w pamięci te noce
By odeszły w niepamięć chwile, które zwałem złotem
Tamte chwile to tombak, bo już wiem, co było potem

Ref. Ile dałbym, by zapomnieć Cię...

Moje myśli spiętrzone wokół jednej chwili
Kiedyś ta krótka potrafiła czas umilić
Teraz stojąc jakby obok wciąż się przyglądam
Już nie cieszy jak kiedyś wspominam, myślę, dokąd zdążam
Inne cele w życiu inne plany i pragnienia
Muszę wszystko pozmieniać tak jak czas wszystko zmienia
To co było nie wróci wiem choć czasem mam nadzieje
Po co mam, więc pamiętać ktoś by powiedział stare dzieje
Wiem to
Nie mogę zapomnieć jak było dobrze
Wiem to
Skończyło się mój własny pogrzeb
Wiem to
I proszę Boga nigdy więcej niech nie pozwoli na to
by ktoś trafił w moje serce

ref.Ile dałbym, by zapomnieć Cię...


Tłumaczenie

How much I would give to forget you
All those moments that are on it because he wants because he wants to
Do not think about it blow away all the memories
nothing outstanding dust
so now just do not remember
situation in which the heart kneels
I
do not tear up though, I want to
I hope that you know and you.


Again, I can see you in front of their eyes
Again, I can not sleep dreams possessed
I spend all thought that you were once close
When I felt you next time I felt that I have everything
So much has been after me, just you and hundreds of memories
if I would give for it to be able to forget about it
Now we are not there and do not want to be where you are
again stand in front of me always doing this to me in a dream
I watched you walk away, although I would like to reverse the
I think if I would give to someone who would turn back time
who would have stopped the guidance only for this one moment
at the moment in which I met you
I'd go the other way now.


It was a waking dream, when dreams come true
All those real moments that went fast
Only we locked in four walls and anyway
Important You were next and I felt calm
You still remember those days to several months
Remember you can not forget I know that I'm wrong
Snute stories once I do, you and the silver tray
Once is not scared of no longer wants to go back
Aura of corruption in the air, they lose fifty percent
I want to forget about you erase the memory of those nights
There is a thing of the forgotten moments, he called gold
Those moments are pinchbeck, because I know what happened afterwards


My thoughts are piled up around a single moment
Once this short time was able to while away
Now, though, standing beside still looking around
As early as in the past has not recall, I think, where we are journeying
Other goals in life other plans and desires
All I have to change the following as time changes everything
What was not coming back but sometimes I hope
After what I have, so make sure someone would say old story
I know it
I can not forget how it was good
I know it
I ended my own funeral
I know it
And please God, never let him not allow it
someone got into my heart


Obejrzano 5666 razy.
Kategoria: Hip Hop

Artysta: Jeden Osiem L