James Arthur - Impossible


Tekst piosenki

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did
And You were strong and I was not
My illusion, my mistake
I was careless, I forgot
I did
And now when all is done
There is nothing to say
You have gone and so effortlessly
You have won
You can go ahead tell them

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now
Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible

Falling out of love is hard
Falling for betrayal is worst
Broken trust and broken hearts
I know, I know
Thinking all you need is there
Building faith on love and words
Empty promises will wear
I know, I know
And now when all is gone
There is nothing to say
And if you're done with embarrassing me
On your own you can go ahead tell them

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now
Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now
Tell them I was happy
And my heart is broken
I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible


Tłumaczenie

Pamiętam, jak lata temu
Ktoś poradził mi, abym był
Roztropniejszy w sprawie miłości
Tak zrobiłem
Ty wykazałaś się siłą, ja nie dałem rady
Przez moje złudzenia, moje błędy
Byłem nieuważny, zapomniałem o tym
Tak zrobiłem
A teraz, gdy wszystko jest skończone
Nie mam nawet o czym wspomnieć
Odeszłaś, i bez jakiegokolwiek wysiłku
Wygrałaś
Możesz śmiało im powiedzieć

Powiedz im, wszystko to, co teraz już wiem
Wykrzycz to ze szczytu dachu
Napisz o tym na niebie
Wszystko co mieliśmy zniknęło
Powiedz im, że byłem szczęśliwy
A teraz mam złamane serce
Wszystkie moje rany są otwarte
Powiedz im, że to w czym pokładałem nadzieję było
Niemożliwe, niemożliwe
Niemożliwe, niemożliwe

Odkochiwanie się jest ciężkie
Ale zdrada jest gorsza
Niszczy zaufanie i łamie serca
Tak, wiem
Myśląc, że odnajdziesz tam wszystko czego potrzebujesz
Budowałaś wiarę opartą na miłości i słowach
Którymi chciałaś zakryć pustke obietnice
Tak, wiem
A teraz, gdy wszystko jest skończone
Nie mam nawet o czym wspomnieć
Jeśli masz już dosyć stawiania mnie w trudnym położeniu
Sama, możesz śmiało powiedzieć

Powiedz im, wszystko to, co teraz już wiem
Wykrzycz to ze szczytu dachu
Napisz o tym na niebie
Wszystko co mieliśmy zniknęło
Powiedz im, że byłem szczęśliwy
A teraz mam złamane serce
Wszystkie moje rany są otwarte
Powiedz im, że to w czym pokładałem nadzieję było
Niemożliwe, niemożliwe
Niemożliwe, niemożliwe

Pamiętam, jak lata temu
Ktoś poradził mi, abym był
Roztropniejszy w sprawie miłości
Tak zrobiłem

Powiedz im, wszystko to, co teraz już wiem
Wykrzycz to ze szczytu dachu
Napisz o tym na niebie
Wszystko co mieliśmy zniknęło
Powiedz im, że byłem szczęśliwy
A teraz mam złamane serce
Pokładałem nadzieje w
Niemożliwym, niemożliwym
Niemożliwym, niemożliwym
Niemożliwym, niemożliwym
Niemożliwym, niemożliwym


Obejrzano 22990 razy.
Kategoria: Angielskie

Artysta: James Arthur