Ewa Farna - W niespełnieniu


Tekst piosenki

Mam do Ciebie blisko tak...
Tak o oddech, tak o raj.
Aż strach...
Tak Nas dzieli mało, że aż
strach.
Na zegarze pięć po wpół...
w pół objętych słów a my...
o krok.
I już są motyle.. nie licz ich.

Ref. Nie ufaj mi, gdy rozum
śpi.
I niech noc nam zamknie
drzwi.
Nie ufaj mi, gdy głos mi
drży.
Dbaj o niespełnione sny.
W niespełnieniu cały czas i
żal.

Dwie
przecznice, szkoła, dom.
Już Cię widzę, myślę On... to
Ty.
Z Tobą widzę niebo, w
niebie mym.
Jesteś bliżej niż chce mózg.
Nie chcesz schodzić z moich
ust.
I co jutro będzie z nami, no
co?

Ref. Nie ufaj mi, gdy rozum
śpi.
Niech noc nam zamknie
drzwi.
Nie ufaj mi, gdy głos mi
drży.
Dbaj o niespełnione sny.
W niespełnieniu cały czar i
żal.

Mam do Ciebie blisko tak...
Tak o oddech, tak o raj...


Tłumaczenie

I have to You near so..
So about the breath, so about the paradise.
Until the fear!
So he distributes Us little, that as much as the fear.
On the clock five after half
in hugged half words and we..
about the step.
And there are already butterflies.. do not count them.

Ref.Do not trust me, when the reason sleeps.
Let the night close Us the door.
Do not trust me, when the voice trembles me.
Take care about fulfilled dreams.
In niespełnieniu all the time and feel sorry.

Two cross-streets, school, house.
I already see You, I think He.. this You.
I see the sky in the sky mine with You.
You are nearer than the brain wants.
Do you want not to go down from my ust.
And what the tomorrow will be with Us, just what ?

Ref.Do not trust me, when the reason sleeps.
Let the night close Us the door.
Do not trust me, when the voice trembles me.
Take care about fulfilled dreams.
In niespełnieniu the whole charm and feel sorry.

I have to You near so
So about the breath, so about the paradise...


Obejrzano 4359 razy.
Kategoria: Polskie

Artysta: Ewa Farna