DKA - Wybacz


Tekst piosenki

Ref:
Wybacz, wybacz proszę, że jestem taki, że czasem nie pozwolę Ci
żyć tu tak jak chciałabyś, chciałabyś... / 2x

Zapamiętaj te słowa każde me tchnienie,
każda ma myśl jest tylko dla Ciebie.
Każde mrugnięcie, mój szept w Twoje uszy,
Twych oczu nie zastąpi żaden z kruszców
Prosze popatrz ja na prawdę Cię kocham,
choć często zachowuje sie jak prostak.
Wybacz mi jakoś to wszystko naprawie,
byś była dumna ze mnie i było tak zawsze.
Przepraszam że czasem moja wyobraźnia
wybiega daleko w krainę błazna,
że myśli mam chore, ale serce zdrowe
ono bije dla Ciebie bo oddałem je Tobie.
Zbyt często może widzisz łzy w mych oczach
zbyt często może mówię Ci ze kocham,
ale ja taki jestem i chcę być lepszy.
Musisz na prawdę w te słowa uwierzyć

Ref:
Wybacz, wybacz proszę, że jestem taki, że czasem nie pozwolę Ci
żyć tu tak jak chciałabyś, chciałabyś... / 2x

Dla Ciebie na prawdę zrobiłbym wszystko,
otworzył niebo, przyciągnął je blisko,
byś mogłą po nim stąpać jak anioł.
Bo pragnę tak mocno Tobą sie zająć,
Świat to nie zając i nie ucieknie.
NIech sobie trwają te chwile piękne.
Bez nas to wszystko traci swój urok,
bez Ciebie w mym życiu jest tylko ponuro.
Jesteś dla mnie po prostu królewną
jak Cie opisać gdy słowa bledną.
A ja pisze ten tekst, siedząc samemu
gdy Ty jesteś tam, cały dzień w biegu.
Życie me jednak jest troszke za krótkie
by być oddzielnie, być w pojedynkę.
Ale ja czekam tu i zawsze będę,
niech to co czuje zabrzmi wszędzie.

Ref:
Wybacz, wybacz proszę, że jestem taki, że czasem nie pozwolę Ci
żyć tu tak jak chciałabyś, chciałabyś... / 2x


Tłumaczenie

chorus:
I'm sorry, please forgive me that I'm the one that sometimes does not let you
live here just as you would like, would you ... / 2x

Remember these words of my every breath,
each has only thought is for you.
Every wink, my whisper in your ears,
Your eyes will not replace any of the bullion
Please look for the truth I love you,
although it often behaves like a simpleton.
Forgive me, somehow it all repaired,
you to be proud of me and was so good.
I'm sorry that sometimes my imagination
goes far into the realm of a jester,
I think that sick, but the heart healthy
It beats for you because you gave them.
Too often, can you see the tears in my eyes
too often can tell you with love,
but I'm so and I want to be better.
You must really believe in these words

chorus:
I'm sorry, please forgive me that I'm the one that sometimes does not let you
live here just as you would like, would you ... / 2x

For you the truth I'd do anything
open sky, drew them close,
so you can walk after him like an angel.
Because I want you so hard to deal with,
The world is not a hare and not run away.
Let them continue these beautiful moments.
Without us, everything loses its charm,
without you in my life is just grim.
You are for me simply princess
Cie describe how the words fade.
And I wrote this text, sitting alone
while you're there, all day on the run.
But my life is a little too short
to be alone, be alone.
But I'm waiting here and always will be,
let what he feels will sound everywhere.

chorus:
I'm sorry, please forgive me that I'm the one that sometimes does not let you
live here just as you would like, would you ... / 2x


Obejrzano 6415 razy.
Kategoria: Hip Hop

Artysta: