Aretha Franklin - God Bless The Child


Tekst piosenki

Them that’s got shall get
Them that’s not shall lose
So the Bible said and it still is news
Mama may have, papa may have
But God bless the child, that’s got his own
That’s got his own,

Well, the strong gets more
While the weak ones fade
Empty pockets don’t ever make the grade, no, no
Mama may have,
Papa may have
But God bless the child
They can stand up anyone and say
“I’ve got my own”, oh, oh, oh

And you’ve got money,
You’ve got lots of friends
Crowding round the door
And when that money is gone,
and all of the spending ends
Oh, don’t you know
They dont come round anymore

Now rich relations forgive you
For stop bread and such
Now you can help yourself,
Oh, but don’t take, don’t take too much, no, no
Mama may have, mmm,
And papa may have
But God bless the child
Is always the child that can say
“I’ve got my own”
“Oh, oh, I’ve got my own”


Tłumaczenie

Tym, którzy mają będzie dane
Ci, którzy nie mają - stracą
Tak mówi Biblia i ciągle to jest nowością
Mama może mieć,
Tata może mieć
Ale Boże chroń dziecko, które ma coś własnego
Które ma coś własnego,

Zatem silny się wzmocni
Natomiast słabi sczezną
Puste kieszenie nigdy nie czynią sukcesu
Mama może mieć,
I tata może mieć
Ale Boże chroń dziecko,
Które może stać się kimś i rzec
Mam coś własnego och, och

A kiedy masz pieniądze
Masz wielu przyjaciół
Tłoczących się pod drzwiami
Lecz gdy pieniądze wyjdą
I wydawanie się kończy
Och, czyż nie wiesz
Oni już więcej nie przychodzą .

Dziś bogate kontakty ci wybaczą
Ograniczenie chleba,
Teraz możesz sobie pomóc,
Lecz nie bierz, nie bierz za dużo, nie nie .
Mama może mieć, mmm
Tata może mieć
To zawsze jest dziecko, które może rzec
Mam coś własnego
Och, och, mam coś własnego


Obejrzano 474 razy.
Kategoria: Angielskie

Artysta: Aretha Franklin